Görsel çalışmalara büyük önem veren DOUBLE-UP; yurt genelinde yerel ve ulusal bir çok mecrada reklam ve tanıtım faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir.