DOUBLE-UP; Her Zaman Farklı, Öncü ve Dinamik!

Yardımlaşmayı, karşılıksız paylaşımı ve elele olmayı erdem değil insanlık vazifesi olarak kabul eden DOUBLE-UP; bugüne kadar sanatı ve sanatçıyı destekleme, sağlık, ilkokullarda eğitim, kurumlar arası dayanışma, kardeş okullara yardım, trafik ve çevreyi koruma konularında çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarına imza atarak; otomotiv katkı ürünleri sektörünün öncü markası olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

AMBALAJ ATIKLARINIZ ÇÖP DEĞİLDİR!

LÜTFEN İLGİLİ KURULUŞLARA TESLİM EDEREK ÇEVRENİN KORUNMASINA KATKIDA BULUNALIM.

Her geçen gün artan kentleşme ve sanayileşmenin olumsuz sonucu olarak karşımıza çıkan çevre kirliliği geleceğimizi ve doğal yaşamı tehdit ediyor. Bu konuda acil önlemler alma gerekliliği her gün, artan bir şiddetle kapımızı çalıyor.

Biz, DOUBLE-UP olarak ürün kalitesine verdiğimiz önemi çevreye saygılı olma konusunda da sergileyerek; önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Atık yağ ve ambalaj atıklarının gereği gibi değerlenmesi veya bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürürken; çevrenin öneminin hiçbir maddi mefhumla ölçülemeyeceğini ve gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için çaba harcamamız gerektiğini biliyoruz.

Özellikle çevreye duyarlı sanayinin gelişmesi ve desteklenmesi, bunun yanında kitlelerin duyarlı olması, çevre kirliliğini asgari ölçeklere indirecek ve çevreyle barışık yaşamamızın yolunu açacaktır. Gelişmiş ülkelerde atıkların %60 'ının geri dönüşümü sağlanarak ekonomiye girdi olarak kazandırılmaktadır. Devletimizin süregelen çalışmalarının yanı sıra bizim de amacımız; yayınlanan yönetmeliklere uyarak Türkiye'de de böyle bir sürecin doğru şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

1 litre atık yağ, yaklaşık 800.000 litre temiz suyu kullanılmaz hale getiriyor. Atık yağların toplanmasında bireysel mücadele çok önemli. Ufak gibi gözüken girişimlerle sorunun boyutu indirgenebilir. Satılan motor yağı ve katkı ambalajlarının saklanarak Çevre Orman Bakanlığı 'nın belirlediği lisanslı kuruluşlarda bertaraf edilmesinin sağlanmasıyla herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor.

DOUBLE-UP olarak tüm kuruluşları ve yağ / katkı satış noktalarını duyarlı davranmaya ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmaya davet ediyoruz.